EU - zwei Geschwindigkeiten. Europäisches Magazin SOWA. Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu
Stefan Kosiewski sceptycznie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej

Politik - 6.

17.4.2003 Frankfurter Allgemeine Zeitung

Stefan Kosiewski, Leiter des Polnischen Kulturzentrums in Frankfurt:


gross - kliknij


Natürlich bin ich für Integration, aber das ist ein langwieriger Prozeß, das viele Jahre dauern wird, und ich weiß nicht, ob der Beitritt zur EU für Polen der richtige Weg dahin ist. Vielleicht ist dieser Schritt jetzt noch zu groß. Am meisten stört mich bei den laufenden Verhandlungen, daß die neuen Beitrittsländer nicht als Partner, sondern als Bewerber oder Kandidaten angesehen werden"

Naturalnie, że jestem za integracją, ale to jest długotrwały proces, który będzie się ciągnął przez wiele lat i nie wiem, czy przystąpienie Polski do EU jest właściwym krokiem w tym kierunku. Może jest teraz ten krok za duży. Najbardziej nie podoba mi się, że w trwających rokowaniach państwa przystępujące do Unii nie są postrzegane jako partnerzy, lecz jako kandydaci, czy zabiegający o przyjęcie.


NEWS - ARCHIV - SOWA - Message 250

czwartek, 23 lutego 2006, lech.walesa1

Polecane wpisy

mysowa's Videos auf Dailymotion