EU - zwei Geschwindigkeiten. Europäisches Magazin SOWA. Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main
poniedziałek, 24 marca 2008
25. marca 2008 wyganiają Słowaków ze Słowackiego Domu, na Węgrzech w Unii Europejskiej - Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu

Mlynskí Slováci postupujú spoločne
Protislovenský útok -
 Vyháajú Slovákov zo Slovenského domuSpor v Mlynkoch - Nejde o ojedinelý prípad, ale o proces
 
Slovenskí aktivisti v Mlynkoch chcú aj v budúcnosti spoločne vyvíjať svoju činnosť v Slovenskom dome. Podľa ich mienky ide o porušenie národnostných záujmov.

Vedúci predstavitelia Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, Organizácie Slovákov v Mlynkoch, Pilíšskeho regionálneho strediska Slovenského osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy, Pávieho krúžku (slovenského ľudového speváckeho zboru), ako aj Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov vyslovujú svoj nesúhlas s plánovaným modifikovaním používania Slovenského domu, ktoré Samospráva obce Mlynkyzaradila do programu rokovania zastupiteľského zboru, zvolaného na 25. marca 2008. Zároveň vyjadrujú svoje odhodlanie aj v budúcnosti spoločne vyvíjať svoju činnosť v Slovenskom dome. Podľa ich mienky narušenie súčasného status quo znamená porušenie národnostných záujmov, podľa našich informácií preto na zasadnutí zastupiteľského zboru sa obrátia na poslancov obecnej samosprávy so spoločnou žiadosťou, aby upustili od svojho zámeru sformulovanému v predloženom návrhu uznesenia.  http://www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=6684&Itemid=

----- Original Message -----
From: J.M.Rydlo
To: SOWA
Sent: Monday, March 24, 2008 8:02 PM
Subject: Fwd: www.luno.hu - Mlynskí Slováci postupujú spoločne - Protislovenský útok - Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu - Spor v Mlynkoch - Nejde o ojedinelý prípad, ale o proces

So zdvorilým pozdravom preposielam pre Vašu onformáciu.  Shalom, 

J. M. Rydlo
člen Slovenského ústavu, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
podpredseda Zahraničného výboru NRSR
SK 812 80 Bratislava Námestie Alexandra Dubčeka 1 Tel. ++421 905 158 991 E-mail     rydlo@nextra.sk
: "FuhlAxDo" fuhl@t-online.hu
: 24 03 2008 19:02:04 GMT+01:00
: Undisclosed-Recipient:;
 :
www.luno.hu - Mlynskí Slováci postupujú spoločne - Protislovenský útok - Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu - Spor v Mlynkoch - Nejde o ojedinelý prípad, ale o proces
: "FuhlAxDo"
fuhl@t-online.hu
Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Mlynky, Hlavná u 14.
Tel./fax: 26-347-588, 30-217-82-90
Samospráva obce Mlynky
Vážený zastupiteľský zbor!
Podpísaní vedúci predstavitelia Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, Organizácie Slovákov v Mlynkoch, Pilíšskeho regionálneho strediska Slovenského osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy, Pávieho krúžku (slovenského ľudového speváckeho zboru), ako aj Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov vyslovujú svoj nesúhlas s plánovaným modifikovaním používania Slovenského domu, ktoré Samospráva obce Mlynky zaradila do programu rokovania zastupiteľského zboru, zvolaného na 25. marca 2008. Zároveň vyjadrujú svoje odhodlanie aj v budúcnosti spoločne vyvíjať svoju činnosť v Slovenskom dome.
Podľa našej mienky narušenie súčasného status quo znamená porušenie národnostných záujmov, preto prosíme poslancov obecnej samosprávy, aby upustili od svojho zámeru sformulovanému v predloženom návrhu uznesenia.
Marta Demjénová                                Gizela Molnárová
Slovenská samospráva                      Organizácia Slovákov
     v Mlynkoch                                                  v Mlynkoch
   Anna Szeifertová                                              Jozef Szivek
 Pilíšske regionálne stredisko                       Páví krúžok
 Slovenského osvetového centra                (slovenský ľudový spevácky zbor)
 Celoštátnej slovenskej samosprávy
    
      Jozef Havelka
     Združenie a regionálne kultúrne
     stredisko pilíšskych Slovákov                                            
                                          
Mlynky 23. marca 2008.

Členovia Slovenskej samosprávy v Mlynkoch pripravované vyhostenie svojho zboru a ZRKSPS zo Slovenského domu hodnotia jednoznačne ako zlomyseľný, diskriminatívnyprovokujúci protislovenský útok.

 

Samospráva obce Mlynky (Pilisszentkereszt) chce na svojom najbližšom zasadnutí (25. marca) modifikovať používanie miestneho Slovenského domu, v ktorom už viac ako desať rokov sídlia o. i. Slovenská samospráva v Mlynkoch a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (ZRKSPS), a to takým spôsobom, že z objektu vyhostí zbor slovenských poslancov a ZRKSPS. V zmysle platných uznesení obecnej samosprávy z r. 1997, 1999 a 2000 na používanie spoločnej kancelárie na poschodí Slovenského domu, nachádzajúceho sa na Hlavnej ulici (pri kostole, obecnom úrade a pamätnom parku), majú výlučné právo Slovenská samospráva v Mlynkoch a ZRKSPS (...). Imrich Fuhl

http://www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=6675&Itemid=
http://www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=6676&Itemid=
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści- komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi
mysowa's Videos auf Dailymotion